Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bedriftspresentasjoner

       

Medianord AS

Medianord er et mediebyrå med interaktiv markedsføring som sitt spesialfelt. De er nå flyttet inn i Nordkapp Næringshage og har store forventninger til etableringen i næringshagens fellesskap.
De tilbyr skreddersydde webløsninger, oppussing av eksisterende nettsider, samt drift og vedlikehold av disse.De kan tilby hjelp med design av reklamemateriell, logo og tilsvarende produkter.
Vår ekspertise ligger i rådgivning samt valg av annonsekanaler, forhandling og opprydding i eksisterende avtaler. De garanterer besparelser og økt inntjenning ved å velge dem som samarbeidspartner i forhold til markedsføring.
Utover dette tar vi også på oss jobber som omfatter lydproduksjon, utleie av lydtekniker, samt bilde/videoproduksjon.Vår kundekrets strekker seg fra nord til sør, men vi vil ha fokus på å inngå samarbeid med bedrifter i regionen sier daglig leder Fredrik Tveit til næringshagens nettsted.
Selskapet drives av Fredrik Tveit, og har per dags dato en fulltidsansatt og to deltidsansatte, herunder Jan Ove Øyen og Thomas Nilsen. Etter å ha jobbet flere år innefor markedsføring i Oslo, ble det bestemt å flytte hjem i september og å ta med seg kunnskapen til hjemlige trakter.

Selskapet holder til i samme lokaler som Nordkapp Næringshage, 2.etasje på Hoinningsvåg Brygge.
Se deres nettsider for mer info om hva vi har å tilby din bedrift.
www.medianord.no

Grieg Seafood ASA

GSF Finnmark AS driver oppdrett av laks og ørret med 24 matfiskkonsesjoner, samt administrasjon av prosessanlegg, settefiskanlegg, bøteri, fryseanlegg og smoltproduksjon. Selskapet er med sine 180 ansatte en av de viktigste arbeidsgiverne i Finnmark. Greig Seafood er lokalisert sammen med Nordkapp Næringshage.

Aktiviteten i Finnmark ble etablert i 1978 av Harald Volden, en norsk pioner innen fiskeoppdrett. Siden den gang har Volden Group blitt en av de mest lønnsomme oppdrettsselskapene i Norge. Selskapet ble fusjonert inn i Grieg Seafood i november 2006, og familien Volden har i dag en betydelig eierandel i Grieg Seafood ASA. Grieg Seafoods merkevare Blue Silver kommer fra Finnmark.

Grieg Seafood Finnmark driver det nordligste fiskeoppdrettsanlegget i verden, tett opptil Nordkapp, og drar nytte av landets korteste eksportrute til Russland, inkludert storbyene Moskva og St. Petersburg. Nesten all vår norske produksjon blir eksportert, og våre viktigste markeder idag er EU, Russland, Japan, Kina i tilleg til Ukraina, Taiwan og Korea.

Matfiskaktiviteten finner sted i fire forskjellige regioner i Vest-Finnmark. Vårt settefiskanlegg og prosessanlegg har nylig gjennomgått betydelige oppgraderinger, og er i dag toppmoderne med økt kapasitet. Salgsavdelingen for Norge er plassert i lokalene til Grieg Seafood Finnmark i Alta.

Les mer om Grieg Seafood her

Elektroteam AS

Elektro Team AS er en autorisert elektroentrepenør med kontor i Honningsvåg , byen ved Nordkapp.
Firmaet ble etablert høsten 2003 og har i dag 13 dyktige medarbeidere med lang erfaring innen elektrobransjen.
Elektro team er medlem av den landsdekkende elektrikker kjeden Elproffen, og bransjeorganisasjon NELFO.

Elektroteam har egen hjemmeside og den finner du her: Elektorteam AS

Birdsafari AS

Hvert år siden 1992 har tusenvis av gjester hatt gleden av å oppleve fuglesafarien ved Nordkapp. En fuglesafari som den erfarne turguiden Nacho Engel fra Spania synes ”er som en naturdokumentar på BBC.”

Benytt deg av din tid i nord til å oppleve en av Europas største og mest tilgjengelige fuglefjell med atlantiske fugler.  Bli begeistret av millionvis av fugler som hekker, dykker og flyr ved Gjesværstappan naturreservat.

Sjekk hjemmesiden her

Honningsvåg Mekaniske Verksted AS

Selskapet er en maritim bedrift som i stor grad leverer reparasjon og vedlikeholdstjenester til fartøy av ulik størrelse. I tillegg driver de salg av ulike mekaniske tjenester til både offentlige og private aktører. Bedriften har 8,5 årsverk og har hatt en omsetningsøkning fra 7,6 mill. i 2009 til over 9 mill. i 2011.

Bedriften ble medlem av vårt nettverk i 2009. Gjennom næringshagens fokus på kystnær beredskap og bruk av fiskefartøy i dette arbeidet er Honningsvåg Mek. plukket ut av NOFO til å stå for nødvendige modifikasjoner for å gi fartøyene tillatelse til å slepe oljelenser. Deres slipp er videreutviklet for å ha en mer effektiv drift.

 

 I tillegg har de ny nylig mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge for å vurdere markedet for en manuell betongblander. Nordkapp Næringshage skal i samarbeid med Honningsvåg Mek bidra til økt omsetning og styrking av deres posisjon mht. modifisering av fiskefartøy knyttet til den kystnære beredskapen. Vi skal videre gjennom prosjektet «Honningsvåg som maritim servicehavn» bidra til at Honningsvåg Mek. kommer i posisjon til å selge sine tjenester til et hittil «ukjent» marked.

For kontakt med bedriften:

Tlf: +47 78 47 34 11

Epost: hvagmek@online.no

Arctic Protection AS

Arctic Protection skal effektivt beskytte den arktiske kystlinjen og være den foretrukne leverandør av beredskapstjenester for alle maritime operasjoner.
Vi leverer oljevernberedskap for kyst- og strandsonen i forbindelse med lete-, produksjons- og petroleumsvirksomhet.

 

INNSATSGRUPPE STRAND AKUTT - IGSA

Arctic Protection er koordinator for innsatsgruppen IGSA, som skal bekjempe akutt oljesøl i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp fra operasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Gruppen ble rekruttert i desember 2011, og 40 utvalgte kandidater gis nå spesialopplæring og klargjøres til en stående beredskap.
Konseptet for innsatsgruppen er utviklet av Eni Norge og Statoil i samarbeid med Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

Les mer på hjemmesidene

«Næringshagene i Norge:
Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.»

Kalender

       
16. januar 2012 kl 18.00 gjennomfører vi det første kurset i grunnleggende regnskapsforsåelse. Vi går igjennom regnskapets oppbygging, regnskapsbegreper og vi analyserer ulike case. I tillegg får du som deltaker tilbud om en time regnskapsveiledning i ditt regnskap.
Petro Arctic arrangerer i samarbeid med Nordkapp Næringshage et leverandørseminar i Honningsvåg i midten av neste måned - 17 april. Det er Skrugard som står på menyen og Statoil har bekreftet at de vil stille. Programmet blir offentliggjort så snart det foreligger.
Nordkapp Næringshage har siden oppstart arrangert julebordseminar. Nå tar vi skrittet videre og satser på et vårseminar.21.mai vil Sparebankens konjunkturbarometer for våren 2013 bli presentert på Corner, Norut vil holde et innlegg som fokuserer på ringvirkninger av oljevirksomheten og hva det kan det bety for lokal industri og vårt advokatselskap Simonsen Vogt og Wiig vil sette fokus på hva som er viktig når man inngår avtaler.