Har dere ledig kapasitet og ønsker å finne nye områder å vokse på? Behøver du finansiering til nye prosjekter?  Trenger din bedrift ny kompetanse? Skal bedriften din utvikle et nytt produkt, eller en ny produksjonsmetode? 

Nordkappregionen Næringshage kan bistå deg og din bedrift i alle firmaets sykluser, både opp og nedturer. Ta kontakt for et uforpliktende møte.

Et medlemsskap koster fra 5000,- i året, avhengig av din bedrifts omsetning og hvor mye bistand du har behov for.

Er du gründer gjelder andre priser, ta kontakt for tilbud.  


Dette kan vi bistå med:

  • Utarbeide søknader til tilskuddsordninger
  • 360-screening av bedriften din for å finne fokus og vekstområder.
  • Advokatbistand fra Sands.
  • Tilgang til vårt nettverk
  • Medlemspris på kurs og seminarer
  • Som medlem får du 75 % rabatt på konsulenttimer

Er bedriften din aktiv på Facebook? Flott! Vi liker å dele våre medlemmers aktivitet slik at de får ekstra oppmerksomhet og når ut til vårt nettverk av snart 5000 følgere :)


Om dette høres interessant ut, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!
 

Litt bakgrunn:

Nordkappregionen Næringshage er en av 40 næringshager i Norge som har kvalifisert seg til det nasjonale Næringshageprogrammet,. Denne ordningen gir oss tilgang til offentlige midler slik at vi kan jobbe sammen med enkeltbedrifter med vekst- og utviklingspotensiale. Bedriften får på denne måten hjelp fra oss til en subsidiert pris.

Som bedrift kan du inngå en målbedriftsavtale med oss. Du betaler litt for våre tjenester, mens SIVA betaler resten som en del av staten sitt virkemiddelapparat. Derifra jobber vi målretta med å utvikle din bedrift sammen med deg.

Programmet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktsområder. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunen sin rolle som regional utviklingsaktør blir styrket. Programmets visjon er å skape levedyktig og framtidsrettede næringsliv i distriktene.

Alle som ser nytte av våre tjenester til vekst og utvikling kan signere målbedriftsavtale. Som målbedrift har du i tillegg til rene konsulenttjenester også tilgang til rimeligere kurs/seminar arrangert av oss.

Har du spørsmål knyttet til målbedriftsavtale ta kontakt med oss.

Bedriftene som er lokalisert i Næringshagen er automatisk målbedrifter hos oss.