Nordkappregionen Næringshage kan bistå deg i prosessen - og hjelpe deg med å lage budsjett, finne finansieringsløsninger og skrive søknader.
For å hjelpe deg litt på vei har vi laget en liten oversikt over noe av det som finnes av tilskuddsordninger. Om du synes det er vanskelig å finne ut hva som er riktig for DEG og DIN bedrift, - ta kontakt med oss så hjelper vi deg å få oversikt, ta beslutninger og komme i gang med dine mål!

 

Støtteordninger

 

Innovasjon Norge

IN har mange tilskuddsordninger. Skal du etablere bedrift eller videreutvikle en eksisterende så kan det hende du finner noen relevante ordninger for deg og din bedrift. I tillegg til å bidra finansielt, tilbyr de tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Vi anbefaler at du tar deg tid å lese litt på deres nettsider. De har også mentorordning, et fyldig kompetansesenter med gratis online leksjoner du kan se hjemme fra egen stue. 

 

Regionalforvaltning.no

Her legges ofte søknadsskjemaer til kommunalt næringsfond, ekstraordinære støtteordninger (som covid-19 støtte) og så videre.  Skriv din kommune i søkefeltet, eller fyll inn andre relevante søkeord så vil du finne skjema hvis det foreligger. Husk at tilskuddsordninger som nettopp har hatt innleveringsfrist gjerne ikke er aktive og kan være borte fra siden en periode. De vil dukke opp igjen når det nærmer seg ny innleveringsfrist. Ring din kommune eller søk på deres nettside for oppdatert informasjon om deres støtteordninger:

 

Sametinget

Har flere forskjellige støtteordninger, her stilles det ofte krav til at bedriften enten har adresse i Sametingets virkeområder, eller at det for eksempel er snakk om å utvikle eller starte opp med samisk reiseliv, samisk kunst etc. Les mer om dette på deres nettsider.

 

Repvåg Kraftlags Fond for samfunnsnyttige formål (næring/lag og foreninger)

I forbindelse med årsoppgjøret kan RKSA sette av midler til fond for samfunsnyttige formål. Mål for tildeling av midler er å fremme tiltak i lokalsamfunnet som kommer allmennheten til gode.  Fra og med 2019 har Repvåg Kraftlag SA gått over til to fordelinger, første i april og andre i oktober.

 

Samfunnsløftet Sparebank1

Gjennom Samfunnsløftet bidrar Sparebank1 Nord-Norge i prosjekter som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og ikke minst Nordnorske lokalsamfunn.

 

SkatteFUNN

Ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få prosjektkostnader som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

 

ENOVA

Enova skal bidra til at nye energi- og klimateknologier blir utviklet og tatt i bruk, og kan dekke deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige løsninger. 

 

Forskningsrådet

Norges forskningsråd lyser ut en milliard kroner til bedrifter som gjennomfører innovasjonsprosjekter sammen med forskningsmiljø. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune

Også hos TFFK er det flere forskjellige støtteordninger. Les mer på deres nettsider.

Underbilde støtteordninger.png