Vi kan bistå deg i arbeidet med

  • Forretningsutvikling og strategi
  • Organisering og planlegging av utviklingsaktiviteter
  • Prosess- og prosjektledelse
  • Tilgjengeliggjøre nettverk
  • Investorveiledning ved søknad om midler fra eks. næringsfond, Innovasjon Norge og SkatteFUNN
  • Kobling mot et bredt spekter av regionale og nasjonale FoU-miljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon

 

Gjennom SIVA sitt Næringshageprogram kan vi tilby bistand til rabattert timepris til våre mål- og medlemsbedrifter.