Dette skal Nordkappregionen Næringshage arbeide for:

 • Bidra til økt lønnsomhet hos medlemsbedriftene
 • Initiere og samordne ulike markedsføringstiltak
 • Skape arenaer hvor næringslivsfolk møtes
 • Kompetansehevingstilbud tilpasset ulike behov
 • Øke fokus på nye markedsmuligheter
 • Etablere bransjegrupper etter behov
 • Involvere medlemsbedrifter i ulike næringsutviklingsprosjekter
 • Sette aktuelle problemstillinger på dagsorden gjennom ulike seminarer og møter
 • Bidra til at Nordkapp skal spille en sentral rolle innen følgende områder:
  • petroleumsutviklingen i nordområdene
  • fiskeri
  • reiseliv
 • Sette næringsutvikling på den politiske dagsorden 

Hvorfor være medlem hos oss:

 • Delta i samarbeidsprosjekter som er økonomisk gunstig for den enkelte deltaker
 • Bli en del av et bedriftsutviklingsnettverk
 • Økt fokus på verdiskaping
 • Mulighet til å påvirke den næringspolitiske utviklingen
 • Månedlige nyhetsbrev
 • Jevnlige kompetansehevingstilbud
 • Tilgang til sosiale og faglige arenaer
 • Gratis medlemsmøter og julebordseminar
 • Individuell bedriftsveiledning
 • Medlemspris på relevante kurs og konferanser

Våre medlemsbedrifter kan bruke de hotellavtaler som næringshageforeningen sentralt har forhandlet fram. Om foreningen handler fram andre avtaler vil også disse komme våre medlemmer til gode.