Bakgrunnen for en forholdsvis omfattende informasjonsmappe ligger i den erkjennelse at man ikke rekrutterer enkeltpersoner men hele familier. Dermed er det vesentlig hvilket skoletilbud, kulturtilbud etc. som Nordkapp kan tilby.