Næringshagene i Norge har i samarbeid med Handelshøyskolen BI satt opp en ny webinar-serie med fokus på det aktive og verdiskapende styret.

Webinaret har tre kursmoduler. Du velger selv om du deltar på én eller flere av modulene.

Foredragsholder er Frode Solberg.
 

Gratis

Ingen påmelding er påkrevd, deltakerne kobler seg opp med møtelink. Webinarene er gratis for medlemmer- og målbedrifter i Næringshageprogrammet.

Send en mail til stig.hansen@nordkappnh.no for å motta møtelink.

Chatboten "Chat GPT" svarer

Vi spurte chatboten Chat GPT hvorfor det er viktig å ha et utdannet styremedlem. Les hva den svarte her:

Å ha en utdannet styremedlem er viktig av flere grunner:

Informerte beslutninger: Et utdannet styremedlem har en bedre forståelse av organisasjonens mål, strategier og drift. De kan ta mer informerte beslutninger og gi verdifulle innsikter som kan hjelpe organisasjonen i riktig retning.

Strategisk planlegging: Et utdannet styremedlem kan hjelpe med å utvikle og utføre en strategisk plan som samsvarer med organisasjonens misjon og mål. De kan bidra til å identifisere muligheter og potensielle utfordringer, samt utvikle en plan for å håndtere dem.

Finansiell tilsyn: Et utdannet styremedlem kan bedre forstå økonomiske rapporter, budsjetter og revisjoner. De kan stille innsiktsfulle spørsmål og gi tilsyn for å sikre at organisasjonens økonomiske ressurser brukes effektivt og effektivt.

Overholdelse: Et utdannet styremedlem kan sørge for at organisasjonen overholder gjeldende lover, forskrifter og etiske standarder. De kan hjelpe organisasjonen med å unngå juridiske problemer og beskytte dens omdømme.

Ledelse: Et utdannet styremedlem kan være en rollemodell for andre styremedlemmer, ansatte og interessenter. De kan bringe med seg verdifull kunnskap og ekspertise til bordet, inspirere andre til å lære og vokse, og bidra til å skape en kultur med kontinuerlig læring og forbedring.

Alt i alt er et utdannet styremedlem en ressurs for enhver organisasjon. De bringer verdifull kunnskap, ferdigheter og erfaringer som kan hjelpe organisasjonen med å lykkes med å nå sine mål og misjon.

 

styrekurs.png