Når åpenhetsloven tredde i kraft i juli 2022, ble det stilt nye og strengere krav for å forhindre moderne slaveri, som tvangsarbeid, barnearbeid og menneskehandel.

Bedrifter må aktivt kartlegge og sikre at alle ansatte i hele leverandørkjeden har anstendige arbeidsforhold, og at grunnleggende menneskerettigheter respekteres. Det kan være særlig krevende for selskaper med mange underleverandører. I forarbeidene har det vært stor oppmerksomhet om denne loven og hva den vil bety for bedriftene.

Det virkelig spennende er når man kommer til en fase der man forholder seg til hva som kan være nye og bærekraftige muligheter, og hvordan man kan gjøre store forandringer. Her handler det om å se på nye forretningsmuligheter og dermed jobbe for å sikre lønnsomhet også i fremtiden.