Hvem passer bærekraftig ledelse for?

Data, kunstig intelligens (AI) og bærekraft er drivkrefter som binder sammen store globale trender. Dette omtaler EU som «the twin transtion», dvs at vi ikke kan skille bærekraft og grønn omstilling fra den digitale omstillingen. Dette bidrar til økt konkurransekraft for en virksomhet, men utfordrer etablerte praksiser om ledelse. Ledelse handler i veldig stor grad om evnen til raske omstillinger, å forberede seg på teknologiske nyvinninger – som vi vet vil komme – og evnen til å lede i usikkerhet. 

Emnet passer for ledere i alle bransjer og sektorer; offentlig, privat og frivillig.

Dette lærer du i bærekraftig ledelse

Fokusområder:

  • Sirkulærøkonomien og nye forretningsmodeller
  • Betydningen av data og kunstig intelligens for bærekraftig verdiskapning
  • Forretningsstrategier som muliggjøre å håndtere usikkerheter og endringer på en smidig måte.
  • Moderne ESG- strategi og rapportering.

Studiet er praksisrettet, og gir umiddelbar lærings- og forretningsverdi for deltakerne.

Samlinger

Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsressurser (f.eks. podkaster, digitale verktøy, video), fysiske samlinger og arbeid i egen virksomhet, nettverk eller region mellom samlingene.

  • 1. samling: 16. og 17. april (fysisk i Honningsvåg)
  • 2. samling: 2. mai (digitalt på Zoom)
  • 3. samling: 28. og 29. mai (fysisk i Honningsvåg)

Studiet har to individuelle arbeidskrav som må være godkjent før eksamen kan avlegges. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen over 72 timer 7.-10. juni.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + minimum 2 års ledererfaring (dokumenteres med arbeidsattester). Dersom du ikke har generell studiekompetanse, vil realkompetanse vurderes. Har du utdanning fra et land utenfor Norden må du sende riktig dokumentasjon på dette, samt dokumentere at du dekker språkkrav i norsk og engelsk for å studere i Norge.

For å delta, søk om opptak HER.