Som godkjent Miljøfyrtårnbedrift tar vi ett riktig steg i en grønnere retning

Prosessen med miljøsertifiseringen startet våren 2022. Gjennom et sett kriterier har vi gjennomgått virksomhetens rutiner og iverksatt tiltak og målsetninger innenfor arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall utslipp og estetikk.

Bærekraftsarbeidet er en kontinuerlig prosess, og krever at vi jobber systematisk i arbeidet for å nå våre målsetninger for de kommende årene. Som Miljøfyrtårn bedrift skal vi årlig rapportere på miljøarbeidet dokumentert gjennom en klima-og miljørapport, og gjennomføre en re-sertifisering hvert tredje år. 

Vi har videre valgt ut fire av FNs bærekraftsmål, som vi skal jobbe kontinuerlig med i vår virksomhet:

  • Hovedmål 9: Innovasjon og infrastruktur 
  • Hovedmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Hovedmål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
  • Hovedmål 17: Samarbeid for å nå målene 

Nordkappregionen Næringshage skal være en pådriver for å bevege næringslivet i en grønnere retning, og vi oppmuntrer alle bedrifter til å ta del i arbeidet mot en bærekraftig fremtid. I mange tilfeller vil en miljøsertifisering være en god prosess for å komme i gang med det langsiktige og viktige arbeidet. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker bistand til grønn omstilling i din bedrift. Vi har også nettverk som bidrar. 

crop_index_image.jpg