Satser på de unge
Finnmark har et engasjert næringsliv som våger å satse og ønsker å utvikle landsdelen. Traineeordningen vil bidra til å synliggjøre næringslivet i regionen og vise at det finnes attraktive og unike arbeidsplasser her, og mulighetene som finnes for unge nytudannede. 

En investering i framtiden
Programmet har fokus på bred og allsidig kompetanse. Traineekandidatene er først og fremst nyutdannede kandidater på master- og bachelornivå. Bedrifter som er med i traineeordningen får  tilgang til kvalifiserte og høyt utdannede kandidater, og sparer samtidig ressurser på rekruttering og utvikling av nye ansatte. Samtidig er bedriftene med på å ta samfunnsansvar gjennom å rekruttere og holde ung arbeidskraft i fylket, samt bidra til utvikling, både lokalt og regionalt. 

Fylker som allerede har prøvd ut ordningen, er klare på at trainee løpene bidrar til kompetanseløft og nytenking hos medlemsbedriftene. Medlemsbedriftene blir også del av et nettverk som samarbeider og inspirerer på tvers av ulike bransjer. Øvrige traineeprogrammer i Nord-Norge kan vise til at svært mange av traineekandidatene blir i regionen over lengre tid, også utover traineeperioden. 

I traineeprogrammet har man fokus på at kandidatene skal bli en del av et større nettverk arbeidsrelatert og et fellesskap utenom arbeidstid. Derfor legger vi opp til flere traineesamlinger hvor kandidatene med fokus på kompetanse og faglig påfyll, og introduseres for kulturliv og fritidstilbud. Nettopp fordi vi vet at trivsel er avgjørende faktor for å rekruttere mer permanent bosettelse. Derfor gir vi kandidatene en god og solid start på arbeidskarrieren og livet i Finnmark.

Om søknadsprosessen 
Trainee Finnmark tar rekrutteringsbiten fra begynnelse til slutt, det eneste bedriftene må gjøre, er å gjennomføre intervju og selve ansettelsen. Basert på medlemsbedriftenes behov, kjøres en spisset markedsføring mot studentmiljøene gjennom sosiale medier, deltakelse på karrieredager og egne bedriftspresentasjoner. Med stor tilgang på gode søkere kan programmet finne nøkkelkompetanse og godt kvalifiserte nyutdannede til bedriftene.

Trainee Finnmark er et samarbeid mellom SIVA-partnerne i Finnmark og finansieres av Troms og Finnmark Fylkeskommune og Samfunnsløftet.