Per-Arne Tuftin er direktør i Norsk Reiseliv, og har lang fartstid i reiselivsbransjen. Blant annet har han tidligere vært direktør for reiseliv i Innovasjon Norge, og er på Skift50 sin liste over verdens beste reiselivsmarkedsførere! Vi er så heldige å få besøk av nettopp denne mannen på destinasjon Nordkapp. Tuftin vil gi oss en status på reiselivsnæringen i Norge, og dele sine tanker om veien videre med fokus på bærekraftig destinasjonsutvikling.

Visit Nordkapp orienterer om prosjektet “Merket for bærekraftig reisemål”. 

Du med interesse for reiselivet er hjertelig velkommen til å delta og få inspirasjon fra en norsk «reiselivsguru». Det blir også rom for mingling og nettverksbygging. 

Deltakelsen er gratis, men vi krever påmelding av hensyn til kapasitet og bevertning.