Nordkappregionen Næringshage inviterer til Frokostmøte: Kvotemeldingen.

08.00- 08.30 En deilig start på dagen med frokost og mingling.

08.30- 10.00 Leder i Nord Fiskarlag, Roger Hansen, og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Kristina S. Hansen innleder diskusjonen om hvordan kvotemeldingen vil påvirke oss lokalt. 

Kvotemeldingen representerer regjeringens forlag til organiseringen av fiskeripolitikken og fordeling av fiskekvoter de kommende år. Dette vil ha betydelig innvirkning på vår primærnæring, fiskeri, og dermed også på arbeidsplasser og bosetting i regionen. En vellykket fiskerisektor har positive ringvirkninger for våre øvrige næringer og utgjør en grunnleggende støtte for hele samfunnet vårt. Frokostmøtet er derfor av stor interesse for alle næringer.

Vi håper å se deg på frokostmøte 15. januar kl. 08.00- 10.00 på Scandic Bryggen. Det er også mulig å delta digitalt. 

Husk å melde deg!