Målet med prosjektet er øke attraktivitet for ledige stillinger og bosetting i Nordkappregionen (Nordkapp kommune og Måsøy kommune).

I prosjektet skal vi utarbeide en strategi med tiltak for å beholde nåværende arbeidstakere og tiltrekke nye arbeidstakere til regionen, samtidig som vi skal inspirere til langsiktig bosetting. For å sikre at strategien og tiltakene treffer behovene, gjennomfører vi en spørreundersøkelse blant unge i, og med tilknytning til regionen. Gjennom å svare på undersøkelsen bidrar du til å forme framtidens Nordkapp og Måsøy. I tillegg kan du være med i trekningen av gavekort på 5000kr (vi trekker en vinner og ett gavekort per kommune). 

Spørreundersøkelse Nordkapp

Spørreundersøkelse Måsøy 

Tusen takk for at du bidrar til framtidens Nordkappregion!