Når: 21. oktober klokken 12:00-15:30

TIL PÅMELDING

Skal du i fremtiden kunne levere på prosjekter og tiltrekke deg nye kunder må du tilpasse deg nye forbruksvaner, forventning om mer gjenbruk, strengere miljøkrav og ny teknologi. Hvordan er din bedrift rigget for den sirkulære omstillingen? Hvor starter du - og hvordan skaper du god butikk?
Under Arctic Innovation Week 2021 arrangerer Innovasjon Norge sammen med næringshager  og andre partnere en workshop som gir deg innsikt i verktøy som kan hjelpe deg i prosessen. Vi håper å kunne inspirere deg til å se mulighetene som ligger i de nye kravene og bidra til utvikling av flere bærekraftige løsninger. I workshopen jobber du med egen bedrift, og ved bruk av forskjellige verktøy vil du avdekke konkrete tiltak som kan gjøres.

Deltakelse kan være fra våre lokaler i Næringshagen (ring, send melding eller e-post til oss så ordner vi det), eller du kan delta fra egen pc. 


Her kan man også delta: 
Alta
Bodø
Båtsfjord
Finnsnes
Hammerfest
Harstad
Karasjok
Lakselv
Mosjøen
Narvik
Mo i Rana
Sortland
Svolvær
Tana
Tromsø

Det er gratis å delta!
Hele verden etterspør grønne løsninger – og det betyr at det er store muligheter for din bedrift. Ved å gå fra en lineær til en sirkulær modell kan dere øke omsetningen, spare kostnader, skape flere arbeidsplasser, styrke omdømmet – og det beste av alt – bidra til å løse de store samfunnsutfordringene!

Målgruppe:
Verktøyene vi tar i bruk er tilpasset produksjonsbedrifter, men er også relevant for alle som vil skape god butikk i den nye grønne hverdagen, eller som er opptatt av forretningsmulighetene som ligger i gjenbruk, ombruk og nye bærekraftige produkter. Dere må stille minimum 3 personer fra bedriften for å sikre god prosess og godt tilfang av løsninger.