kursdeltakerne_300x200

Datakurs med fokus på excel

Tirsdag 24. april startet et nytt datakurs. Kurset tar for seg officepakken, men med fokus på excel. 20 personer fra næringslivet i Nordkapp har meldt seg på kurset og engasjementet skal være stort ifølge lærer Fredrik Tveit. Kurset gjennomføres i samarbeid med Honningsvåg Handel- og Industriforening og Nordkapp Næringshage. Medianord er hyret inn som lærere.

Honningsvåg Handel- og Industriforening søkte i fjor om BKA-midler gjennom VOX. Midlene skulle brukes til kompetanseheving hos medlemsbedriftene. Dette datakurset er det andre kurset vi kjører på de samme midlene, sier leder i HHI Odd Arne Nilsen. Vi har søkt om kursing av 42 personer og når dette kurset er ferdig har 28 gjennomført kurs gjennom oss og Nordkapp Næringshage.

Vi er glad for at næringslivet ser behovet for kompetansehevning, jeg har selv gjennomført kurset og har stor nytteverdig i mitt daglige arbeid, avslutter Nilsen.

Her kan du lese mer om BKA og VOX.

2012-04-26 Eli Nilsen